monitoring


Urz±dzenia te pracuj± w trybie ci±głym przez dwadzie¶cia cztery godziny na dobę i od ich niezawodno¶ci zależy skuteczno¶ć działania całego systemu. Warunkiem poprawnego działania SSWiN jest stosowanie certyfikowanych urz±dzeń odpowiedniej jako¶ci.

Lokalny, nawet bardzo gło¶ny alarm akustyczny nie jest skuteczny, gdyż odwołuje się do reakcji przypadkowych osób. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, gdyż SSWiN sam z siebie nie podejmuje żadnych działań, sygnalizuje jedynie wyst±pienie zagrożenia. Jedn± ze skuteczniejszych możliwo¶ci jest posłużenie się sieci± telefonii komórkowej.

Niektóre centralki same realizuj± tę funkcję, w innych przypadkach konieczna jest instalacja dodatkowych urz±dzeń. Obecna oferta rynkowa jest bardzo szeroka, dobór odpowiednich czujek wymaga sporej wiedzy i do¶wiadczenia, dlatego najlepiej zadanie to powierzyć fachowcom. Podł±czone s± do niej zarówno czujki alarmowe, jak i elementy sygnalizacyjne, czyli wszelkiego rodzaju syreny alarmowe i sygnalizatory ¶wietlne.

Jest to system, który wykrywa i sygnalizuje wyst±pienie stanu zagrożenia w chronionym obiekcie, spowodowanego wtargnięciem osób niepowołanych. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi przedsiębiorstwami, gotowi na podejmowanie nowych wyzwań. Instalowane przez nas urządzenia są bezawaryjne oraz konkurencyjne cenowo!

Zasilacz jest funkcjonalnie zbliżony do zasilaczy automatyki pożarowej KBZB-40 i posiada podobne funkcje, np. współpraca z rejestratorem KB-RPZ, praca w sieci komunikacyjnej, test obwodu akumulatora. W dniu 2 maja 2018 roku wszystkie oddziały firmy Alpol będą nieczynne. W dniu 1 czerwca 2018 roku wszystkie oddziały firmy Alpol będą nieczynne.

Nasi wykwalifikowani i licencjonowani pracownicy przestrzegają najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz odznaczają się ogromną rzetelnością i kompetencją. Ofertę naszej firmy kierujemy do wszystkich osób i podmiotów, którym zależy na najwyższych standardach bezpieczeństwa przede wszystkim w zakresie ochrony mienia i dokumentacji. Jeśli zastanawiasz się nad jak najskuteczniejszą ochroną Twoich najbliższych, nasze niestandardowe rozwiązania zapewnią Ci to, czego oczekujesz.

Wybierając produkty i usługi naszej firmy otrzymujesz wszystko, co może poprawić poziom bezpieczeństwa i wpłynąć na wysoki komfort psychiczny życia. Masz dość niepewności, jaką zapewnia Ci brak poczucia bezpieczeństwa w Twoim własnym domu lub firmie? Systemy kontroli dostępu (SKD) w sposób wygodny dla pracowników umożliwia dostęp do danych pomieszczeń, ale automatycznie eliminuje wejście osób niepowołanych.

Nasza firma oferuje doradztwo w dziedzinie doboru sprzętu, projektu oraz serwisu systemów monitoringu wizyjnego. Niektóre elementy naszych stron mogą wyświetlać się niepoprawnie. Jest jednym z nielicznych na polskim rynku producentów atestowanych urządzeń do transmisji alarmów.

Od początku istnienia nawiązujemy nowe kontakty z kolejnymi kooperantami, przez co zyskujemy doświadczenie na rynku oraz możliwość rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą niezawodnych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru od producenta Satel. Dzięki sprytnym rozwiązaniom można ograniczyć opłaty za ogrzewanie równocześnie wyposażając nasz dom w nowe funkcjonalności.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem firmy SATEL dostępnym w naszym sklepie. Obecnie systemy alarmowe wyposażone s± także w urz±dzenia do powiadamiania alarmie - najczę¶ciej moduły GSM. Głównym podzespołem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która odbiera informacje od czujników i w zależno¶ci od programu podejmuje okre¶lone czynno¶ci.

Systemy alarmowe zbudowane s± z kilku lub kilkunastu elementów poł±czonych ze sob± przewodowo lub bezprzewodowo. Posiadamy także systemy alarmowe bezprzewodowe oraz podzespoły do alarmów. Każdy system alarmowy powinien być dobrany do konkretnego obiektu, dlatego montażu alarmu powinien podejmować się specjalista.

Top